drive02 drive02

Case

Nederland is natuurlijk een fietsland bij uitstek. Maar de laatste decennia was de fiets vooral recreatief geliefd. Inmiddels hebben we de fiets herontdekt voor woon- werkverkeer.
Beleid is er op gericht de doorstroom van fietsers te bevorderen. Zo krijgen in sommige steden fietsers bij verkeerslichten voorrang bij regen t.o.v. auto’s. Inzicht in fietsverkeer is natuurlijk noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van beleid. JENG kreeg de opdracht om een oplossing uit te werken die het mogelijk maakt om fietsers te tellen op basis van LoRa en low power.

De Traffic Count telt verschillende voertuigen en maakt daarbij onderscheid tussen fietsers, auto's en vrachtwagens. Naast het tellen worden ook de snelheden en richting per voertuigcategorie bepaald.

Eisen opdrachtgever

  • Innovatief en energiezuinig meten van fietsintensiteiten op belangrijke fiets-assen.
  • Bij voorkeur door gebruik te maken van het laag frequente IoT LoRa netwerk.
  • In de toekomst willen wij naast het tellen voor beleidsdoeleinden (indien mogelijk) de data ook inzetten om realtime o.a. fietspelotons voorrang te geven bij verkeerslichten boven autoverkeer.

Traffic Count datasheet ⇓

NDW Dexter

De opdrachtgever had de wens om hun fietsdata geheel automatisch live te ontsluiten naar het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). Tot dan toe werd fietsdata in Nederland slechts ingelezen met Excel bestanden of CSV downloads.
Met het Open Data portaal Fiets van de NDW heeft een ieder de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier een rapport m.b.t. fietsdata samen te stellen.

Oplossing

JENG heeft het in maart 2020 als eerste mogelijk gemaakt om de fietsdata in een geautomatiseerde data workflow aan te bieden aan het NDW.

Dashboard