Case

Vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband Stedendriehoek kwamen de gemeenten Deventer en Apeldoorn met de volgende parkeer uitdaging bij JENG. Hoe kunnen we het ‘zoekverkeer’ terugdringen? Hoe kunnen we efficiënter handhaven conform ons parkeerbeleid. Het gaat daarbij om toezicht op zowel te lang parkeren als parkeren daar waar het niet is toegestaan. Verder willen we graag inzicht of we voldoende invalide parkeerplaatsen hebben. Toezien op het juist gebruik van laad- en losplaatsen in de binnenstad is van belang en 72 uur parkeren door (zwaar) vrachtverkeer op een industrieterrein.

Bijzonderheden

Op twee oevers van de IJssel in het oude centrum van Deventer bevinden de parkeerplaatsen zich op locaties waar gewerkt diende te worden met stripsensoren in een historisch klinker plaveisel. Met deze strips kan ook de snelheid van voertuigen worden gemeten.

Oplossing

JENG heeft de oplossing gevonden in het combineren van drie soorten parkeersensoren. Een parkeerplaats sensor ‘bovenliggend model’ per parkeerplek voor personenauto’s. Een parkeersensor ‘flush model’ dat in het wegdek ligt voor vrachtverkeer en een sensorstrip waarmee we in- en uitgaand verkeer tellen op centrale parkeerplaatsen.
Sensorstrips in combinatie met een klinkerplaveisel bestond als oplossing nog niet. JENG heeft een eigen gepatenteerde ‘blok module’ ontworpen. Stratenmakers leggen deze als een goot in het klinker wegdek, waarna later de sensor strip wordt gemonteerd.

Dashboard

In het door JENG gebouwde dashboard hebben beide gemeentes nu inzicht in de situatie van de parkeerplaatsen, beide conform hun eigen specifieke wensen.
Het geeft inzicht in de actuele bezettingsgraad, signaleert bij overschrijding van de maximale parkeertijd en geeft tevens inzicht in de technische staat van de sensoren.
Statistieken en rapporten worden gegenereerd en de parkeergegevens zijn volledig geïntegreerd in het verkeersmanagementsysteem.

Gebruik

Als u nu de oude binnenstad van Deventer binnenrijdt ziet u op de matrixborden direct waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn.
Zodra een maximale parkeertijd wordt overschreden ontvangt parkeerbeheer een ,push’ bericht. Zowel bezoekers als omwonenden en de opdrachtgever zelf zijn zeer content met de nieuwe parkeeroplossing.

Smart Parking - dashboard app voorbeeld
drive02 drive02