drive02 drive02

Slimmer Afvalbakbeheer: Efficiënte en Duurzame Oplossing voor Gemeentes

Het slimme afvalbakbeheersysteem van JENG IoT BV helpt gemeentes bij het bestrijden van zwerfafval en het creëren van een slimme stad. Onze oplossing maakt gebruik van sensoren en QR-stickers om de vullingsgraad van afvalbakken inzichtelijk te maken en zorgt voor efficiëntere leging, minder zwerfafval en vermindering van CO2-uitstoot.

Belangrijkste kenmerken:

  • Vullingsgraadsensoren: De sensor meet de vullingsgraad van afvalbakken en maakt deze zichtbaar in het dashboard.
  • QR-stickers: Medewerkers of burgers kunnen de vullingsgraad melden of meldingen maken van zwerfafval en vandalisme door het scannen van QR-stickers op de afvalbakken.
  • Efficiëntere leging: Door inzicht in de vullingsgraad en het historische gebruik kunnen afvalbakken efficiënter worden geleegd, wat leidt tot CO2-reductie en kostenbesparing.
  • Optimalisatie van afvalbaklocaties: Gemeentes krijgen inzicht in afvalbakken die niet of nauwelijks worden gebruikt, zodat ze kunnen worden verplaatst naar beter benutte locaties.
  • Flexibele montage: Sensoren kunnen zowel permanent als tijdelijk worden gemonteerd, afhankelijk van de behoeften van de gemeente.
  • Aanpasbaar vullingspercentage: Gemeentes kunnen zelf het vullingspercentage bepalen waarbij de afvalbak in het legingsschema wordt opgenomen.
Apeldoorn P Rosariumstraat (web)

Praktijkvoorbeeld: Slimmer Afvalbakbeheer in Eemsdelta

In Eemsdelta heeft JENG IoT BV een slim afvalbakbeheersysteem geïmplementeerd om de bestaande afvalbakken en het gebruik daarvan in kaart te brengen. Onze oplossing maakt gebruik van sensoren en QR-stickers om de vullingsgraad van afvalbakken te monitoren en inzichtelijk te maken op het dashboard. *Deze inventarisatie van afvalbakken geeft de gemeente een overzicht van het aantal afvalbakken, waar deze staan en hoe deze gebruikt worden. Hierdoor kan de gemeente efficiënter legen, wat zorgt voor CO2-reductie en kostenbesparing. Daarnaast stimuleren de QR-stickers burgerparticipatie doordat de drempel om bijplaatsing of vandalisme te melden, verlaagd wordt.

Resultaten en Voordelen

Met het slimme afvalbakbeheersysteem van JENG IoT BV kunnen gemeentes efficiënter omgaan met het legen van afvalbakken en zwerfafval bestrijden. Het systeem stelt gemeentes in staat om kosten te besparen, de CO2-uitstoot te verminderen, burgers te betrekken en een schoner en aantrekkelijker straatbeeld te creëren.

Bekijk ook het nieuwsbericht “Slimme vuilnisbakken in Delfzijl” van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met JENG IoT.

Voorbeeld Beleidspagina