drive02 drive02

Luchtkwaliteit

De publieke discussie over onze luchtkwaliteit wordt steeds belangrijker. We zijn ons steeds meer bewust van de impact die luchtvervuiling heeft op onze gezondheid. Individueel hebben we er géén invloed op, sterker nog, de luchtvervuiling gaat natuurlijk over onze landgrenzen heen. Stoffen als stikstofdioxide en fijnstof zijn belangrijke indicatoren voor de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit is een breed begrip en daarmee géén eenvoudige wetenschap. Neem nu alleen al fijnstof, in sommige fijnstofsensoren zitten eigenlijk deeltjestellers. Dus alles begint bij het bepalen van een helder startpunt voor verder onderzoek.
Het RIVM meet, berekent en toetst de luchtkwaliteit voor veel stoffen in Nederland. Daarbij worden zeer hoogwaardige sensoren ingezet op een beperkt aantal locaties in Nederland aangevuld met theoretische berekeningen om zo een fijnmazig inzicht te geven.

De luchtkwaliteit is in zijn algemeenheid best goed in Nederland maar kan zeer lokaal natuurlijk erg negatief van dat beeld afwijken. Betaalbare luchtkwaliteitssensoren kunnen dan zeer nuttig zijn voor aanvullend inzicht.
in zijn algemeenheid
Hierbij zullen veel vragen naar voren komen. Wat te doen bij sterke calamiteiten en hoe vindt dan actieve signalering plaats, wat voor luchtkwaliteit wil je meten (bijvoorbeeld CO, NO2, O3, CO2, fijnstof (PM2.5 / PM10)) et cetera. Dit zijn vragen die onderdeel zijn bij het zoeken naar jouw oplossing die JENG kan aanbieden.