loader

Case

Intensieve regenbuien en extreme droogte lijken tegenstrijdig maar het is wel het nieuwe normaal. Conventionele werkwijzen om grondwaterstanden te meten door overheden als waterschappen en provincies moeten hierop worden aangepast. De nieuwe werkelijkheid vraagt om dagelijks inzicht in grondwaterstanden, bijvoorbeeld voor adequaat natuurbeheer. Daar waar landbouwgronden en Natura 2000 gebieden (beschermde natuur) elkaars buren zijn moet soms het gebruik van grondwater voor ‘beregenen’ dagelijks worden afgestemd. Ook ‘vernatting’ van natuurgebieden om bijvoorbeeld de CO2 uitstoot in veengebieden tegen te gaan maakt realtime inzicht in grondwaterstanden noodzakelijk.

Eisen provincie als opdrachtgever

  • We willen voor het data transport LoRaWAN indien haalbaar.
  • Grondwaterstanden vanuit de loggers van Keller moeten realtime in een dashboard inzichtelijk zijn.
  • In het dashboard moet onze historische data vanaf 1970 worden opgenomen om in één oogopslag de verschillen tussen de huidige waterstanden en de voorgaande jaren te zien.

Bijzonderheden

  • Er zijn door JENG netwerktesten uitgevoerd op basis waarvan wij onze opdrachtgever konden adviseren welk LoRa netwerk voor deze use case optimaal is.
  • Door een slim antenne advies is voorkomen dat enorm kostbare metalen peilbuizen zijn vervangen.

Oplossing

JENG heeft een LoRaWAN node ontwikkeld conform de wensen inclusief de tools voor een snelle installatie in de peilbuizen.

Dashboard

JENG is specialist in IoT end2end oplossingen waarbij dasboarding en slimme data verwerking de uitgangspunten zijn. Data is pas waardevol in de vorm van informatie op basis waarvan gebruikers van een dashboard efficiënt inzicht verkrijgen, in deze use case realtime grondwaterstanden in een enorm groot natuurgebied. JENG ontzorgt door heldere grafische overzichten in het dashboard op basis van automatisch gevalideerde en geanalyseerde informatie rapportages.

Hoogwateralert op basis van hittekaart

Met behulp van een hittekaart kunnen bepaalde scenario's gevisualiseerd worden en eventuele waarschuwing per SMS of email naar mensen in het veld verstuurd worden.