Realtime Inzicht in Grondwaterstanden met LoRaWAN-technologie

GrondWaterPeil (GWP) van JENG IoT BV biedt realtime inzicht in grondwaterstanden via een gebruiksvriendelijk dashboard. Onze oplossing maakt gebruik van Keller loggers en LoRaWAN-technologie. Alle historische data kan worden opgenomen in onze databases waardoor u eenvoudig verschillen tussen huidige waterstanden en die van voorgaande jaren kunt zien.

Belangrijkste kenmerken:

 • Realtime inzicht: Grondwaterstanden worden in realtime verstuurd en weergegeven in een gebruiksvriendelijk dashboard.
 • Historische data: Ons systeem integreert uw historische data voor een duidelijk overzicht van de verschillen tussen huidige en historische waterstanden.
 • LoRaWAN-technologie: Data transport wordt gerealiseerd met behulp van LoRaWAN-netwerk.
 • Lange levensduur batterij: De oplossing is ontworpen om minimaal 10 jaar te werken op één batterij.
 • Slim antenne advies: Verschillende antenne mogelijkheden voorkomt kostbare vervanging van metalen peilbuizen.
 • Minimale locatie aanpassingen: Integreert eenvoudig met uw bestaande loggers met minimale aanpassingen.

Met GrondWaterPeil (GWP) van JENG IoT BV krijgt u realtime inzicht in grondwaterstanden, waardoor u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen met betrekking tot waterbeheer en effectiever kunt inspelen op veranderende omstandigheden.

Praktijkvoorbeeld: GrondWaterPeil in actie

JENG IoT BV heeft een LoRaWAN-node ontwikkeld die voldoet aan de wensen van onze klant, inclusief de tools voor een snelle installatie in de bestaande peilbuizen. Wij hebben netwerktesten uitgevoerd om onze opdrachtgever te adviseren over het optimale LoRa-netwerk voor deze use case. Klant heeft inzicht in de trend van de waterstanden en de huidige waterstanden en gebruikt dit voor het sturen van beleid.

Case

Intensieve regenbuien en extreme droogte lijken tegenstrijdig maar het is wel het nieuwe normaal. Conventionele werkwijzen om grondwaterstanden te meten door overheden als waterschappen en provincies moeten hierop worden aangepast. De nieuwe werkelijkheid vraagt om dagelijks inzicht in grondwaterstanden, bijvoorbeeld voor adequaat natuurbeheer. Daar waar landbouwgronden en Natura 2000 gebieden (beschermde natuur) elkaars buren zijn moet soms het gebruik van grondwater voor ‘beregenen’ dagelijks worden afgestemd. Ook ‘vernatting’ van natuurgebieden om bijvoorbeeld de CO2 uitstoot in veengebieden tegen te gaan maakt realtime inzicht in grondwaterstanden noodzakelijk.

Eisen provincie als opdrachtgever

 • Grondwaterstanden vanuit de loggers van Keller moeten realtime in een dashboard inzichtelijk zijn.
 • In het dashboard moet onze historische data vanaf 1970 worden opgenomen om in één oogopslag de verschillen tussen de huidige waterstanden en de voorgaande jaren te zien.
 • Data transport met LoRaWAN netwerk indien haalbaar.
 • De oplossing moet minimaal 10 jaar werken op één batterij.

Bijzonderheden

 • Er zijn door JENG netwerktesten uitgevoerd op basis waarvan wij onze opdrachtgever konden adviseren welk LoRa netwerk voor deze use case optimaal is.
 • Door een slim antenne advies is voorkomen dat enorm kostbare metalen peilbuizen zijn vervangen.
drive02 drive02

Oplossing

JENG heeft een LoRaWAN node ontwikkeld conform de wensen inclusief de tools voor een snelle installatie in de peilbuizen.

drive02 drive02

Meetpunten dashboard

Dashboard

JENG is specialist in IoT end2end oplossingen waarbij dasboarding en slimme data verwerking de uitgangspunten zijn. Data is pas waardevol in de vorm van informatie op basis waarvan gebruikers van een dashboard efficiënt inzicht verkrijgen, in deze use case realtime grondwaterstanden in een enorm groot natuurgebied. JENG ontzorgt door heldere grafische overzichten in het dashboard op basis van automatisch gevalideerde en geanalyseerde informatie rapportages.

https://publiek.grondwater.jeng.io/

Grondwaterpeil - altijd actuele standen

Hoogwateralert op basis van hittekaart

Met behulp van een hittekaart kunnen bepaalde scenario's gevisualiseerd worden en eventuele waarschuwing per SMS of email naar mensen in het veld verstuurd worden.