loader

drive02 drive02
Turn-key IoT oplossingen

Internet of Things

Internet of Things is een veel gebruikte term in kranten, op televisie en in andere media. Het staat in de top 3 van meest veelbelovende technologische ontwikkelingen. Toch weten weinig bedrijven wat IoT werkelijk is en voor hun kan betekenen. IoT verbindt 'dingen' zoals; machines, apparaten en gebouwen, maar ook mensen met elkaar via nieuwe technologieën. Dit genereert data en informatie welke opgeslagen en geanalyseerd kan worden. Aan de hand van deze geanalyseerde data kunnen betere managementbeslissingen worden genomen of processen worden geoptimaliseerd.

JENG heeft brede ervaring met het realiseren van IoT oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van Smart Parking, grondwaterpeil oplossingen, asset tracking (LBS), vulgraden weergeven van afvalbakken, wateroverlast detectie, het monitoren van vloeistofniveaus, het tellen van passanten, fietsers en voertuigen etc. Voor elke oplossing wordt een dashboard gebouwd, een unieke online omgeving. Dit doet JENG met het IoT PaaS platform van onze partner Yodiwo.

fancy-list

Totaal oplossingen

Ieder bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen en wensen. Om value added IoT oplossingen te realiseren analyseren wij uw situatie om de beste oplossing gezamenlijk te realiseren.

 • Turn-key oplossingen
 • Advies & consultancy
 • Toegevoegde waarde
 • AI en 'predictive maitenance'
fancy-list

Online interfacing

Ontvangen data en informatie wordt online op een dashboard weergegeven. Dit geeft u als eindgebruiker realtime inzicht in alle aangesloten devices waar ook ter wereld.

 • Realtime online inzicht
 • Volledige integratie
 • Dashboarding
 • Identity Management
fancy-list

Devices

JENG ontwikkelt, indien nodig, de draadloze devices (sensoren) in-house. Onze IoT devices zijn extreem energie zuinig en kunnen in de praktijk jarenlang mee zonder onderhoud.

 • Lange levensduur
 • Kwaliteit
 • Always on
 • Device Management
drive02 drive02
Product

ConTracker

Case

Een ondernemer uit Apeldoorn gespecialiseerd in het recyclen van afvalstromen belde ons op. ‘Mijn klanten vinden het vreemd dat als ze een pizza bestellen ze de levering kunnen volgen, maar bij een enorme container kan dat nog niet’. Dat zette ons aan het denken. Zijn er specifieke eisen waaraan een tracker voor een container moet voldoen? Die bleken er wel degelijk zoals, hoe monteer je de tracker ‘hufterproof’. Bovendien biedt een levensduur van enkel jaren (gangbaar) géén oplossing. Het is immers veel te duur, soms zelfs onmogelijk, om containers frequent van nieuwe trackers te voorzien. Kortom er bleek voldoende aanleiding voor ons om de ConTracker te ontwikkelen.

Bijzonderheden

 • Locatie inzicht containers, schaftketen en andere grote voorwerpen in Nederland of Europa.
 • Alert bij verplaatsing, ook geschikt voor perscontainers.
 • Levensduur stand-alone tot 10 jaar.
 • Geschikt voor LoRa of NB-IoT.
 • U beheert uw floot geheel zelf in het ConTracker Dashboard.

Oplossing

In de ConTracker van JENG komen eisen samen zoals; robuustheid, levensduur, dashboard functionaliteit, behuizing in de RAL kleur van uw containers. Dit alles voor een aantrekkelijke prijs inclusief langjarig gebruik.
De functionaliteit van de ConTracker is bedacht door container gebruikers zélf en natuurlijk ook beschikbaar voor andere grote voorwerpen.

Dashboard

Container fleetmanagement start met een goede lokalisatie. Maar voor optimaal beheer is het dashboard natuurlijk cruciaal. JENG is bouwer van IoT end2end oplossingen dus is het ConTracker dashboard door ons zelf ontwikkeld in samenspraak met onze opdrachtgevers. Dit heeft geresulteerd in een dashboard waarin is nagedacht vanaf stap 1, het aanbrengen van de ConTracker, tot en met het toekennen van bevoegdheden voor uw medewerkers.

Ontwikkeling

 • Naast de huidige outdoor toepassing testen we met indoor lokalisatie.
 • Uitlezen van containernummers vanuit de ConTracker op de locatie van de container met uw smartphone gewenst? Laat het ons weten.

We geven u graag volledige uitleg. U contact opnemen met Gert Veldhuis of bel 085 301 2209

Lees ook het krantenartikel van het Algemeen Dagblad of beluister het interview van BNR Nieuwsradio.

drive02 drive02
Product

Bike Count

Case

Nederland is natuurlijk een fietsland bij uitstek. Maar de laatste decennia was de fiets vooral recreatief geliefd. Inmiddels hebben we de fiets herontdekt voor woon- werkverkeer.
Beleid is er op gericht de doorstroom van fietsers te bevorderen. Zo krijgen in sommige steden fietsers bij verkeerslichten voorrang bij regen t.o.v. auto’s. Inzicht in fietsverkeer is natuurlijk noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van beleid. JENG kreeg de opdracht om een oplossing uit te werken die het mogelijk maakt om fietsers te tellen op basis van LoRa en low power.

Eisen opdrachtgever

 • Innovatief en energiezuinig meten van fietsintensiteiten op belangrijke fiets-assen.
 • Bij voorkeur door gebruik te maken van het laag frequente IoT LoRa netwerk.
 • In de toekomst willen wij naast het tellen voor beleidsdoeleinden (indien mogelijk) de data ook inzetten om realtime o.a. fietspelotons voorrang te geven bij verkeerslichten boven autoverkeer.

Dexter

De opdrachtgever had de wens om hun fietsdata geheel automatisch te ontsluiten naar het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). Tot dan toe werd fietsdata in Nederland slechts ingelezen met Excel bestanden of CSV downloads.
Met het Open Data portaal Fiets van de NDW heeft een ieder de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier een rapport m.b.t. fietsdata samen te stellen.

Oplossing

JENG heeft het in maart 2020 als eerste mogelijk gemaakt om de fietsdata in een geautomatiseerde data workflow aan te bieden aan het NDW.

Product

People Count

Case

Een gemeente met misschien wel het mooiste park van Nederland liep tegen het volgende probleem aan. In het park vinden veel evenementen plaats. De organisatoren van degelijke evenementen krijgen een vergunning indien er tot een gemaximeerd aantal bezoekers komen. Bovendien stelt de gemeente eisen t.a.v. diensten zoals beveiliging en EHBO op basis van bezoekersaantallen. Deze veelal ingehuurde diensten drukken uiteraard de winst die gemaakt wordt op evenementen. U begrijpt het probleem, de organisatoren neigen er toe het verwachte aantal wat aan de lage kant in te schatten en de gemeente kan achteraf niet aantonen hoeveel bezoekers er daadwerkelijk zijn geweest. Dit inzicht is gewenst omdat veel evenementen jaarlijks terugkeren in het park.

Eisen opdrachtgever

 • Het park heeft 19 ingangen dus de bezoekersaantallen tellen bij één ingang was geen mogelijkheid.
 • De vergunningen worden afgegeven op basis van het piekmoment in het bezoekersaantal dus dat diende inzichtelijk gemaakt te worden.
 • De geboden oplossing moest voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving.
 • De uitvoering diende landschappelijk op te gaan in de natuurlijke inrichting van het park.
 • Het aanleggen van elektriciteit naar elke ingang om te tellen was géén optie.

Oplossing

JENG heeft eerst onderzocht of er sensoren op ‘de markt’ beschikbaar waren waarmee aan alle eisen kon worden voldaan. Als laatste vielen tellende camera’s af vanwege energieverbruik en ook op privacy gebied kom je met tellende camera’s al in het gebied van jurisprudentie en dat is ongewenst bij een (semi)overheid opdracht. Dus heeft JENG zelf zowel een sensor oplossing als een passende behuizing ontwikkeld. Met deze palen zijn ook de honden in het park erg blij.

drive02 drive02
Product

Smart Parking

Case

Vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband Stedendriehoek kwamen de gemeenten Deventer en Apeldoorn met de volgende parkeer uitdaging bij JENG. Hoe kunnen we het ‘zoekverkeer’ terugdringen? Hoe kunnen we efficiënter handhaven conform ons parkeerbeleid. Het gaat daarbij om toezicht op zowel te lang parkeren als parkeren daar waar het niet is toegestaan. Verder willen we graag inzicht of we voldoen invalide parkeerplaatsen hebben. Toezien op het juist gebruik van laad- losplaatsen in de binnenstad is van belang en 72 uur parkeren door (zwaar) vrachtverkeer op een industrieterrein.

Bijzonderheden

Op twee oevers van de IJssel in het oude centrum van Deventer bevinden de parkeerplaatsen zich op locaties waar gewerkt diende te worden met stripsensoren in een historisch klinker plaveisel. Met deze strips kan ook de snelheid van voertuigen worden gemeten.

Oplossing

JENG heeft de oplossing gevonden in het combineren van drie soorten parkeersensoren. Een parkeerplaats sensor ‘bovenliggend model’ per parkeerplek voor personenauto’s. Een parkeersensor ‘flush model’ dat in het wegdek ligt voor vrachtverkeer en een sensorstrip waarmee we in- en uitgaand verkeer tellen op centrale parkeerplaatsen.
Sensorstrips in combinatie met een klinkerplaveisel bestond als oplossing nog niet. JENG heeft een eigen gepatenteerde ‘blok module’ ontworpen. Stratenmakers leggen deze als een goot in het klinker wegdek, waarna later de sensor strip wordt gemonteerd.

Dashboard

In het door JENG gebouwde dashboard hebben beide gemeentes nu inzicht in de situatie op de parkeerplaatsen beiden conform hun eigen specifieke wensen.
Het geeft inzicht in de actuele bezettingsgraad, signaleert bij overschrijding van de maximale parkeertijd en geeft tevens inzicht in de technische staat van de sensoren.
Statistieken en rapporten worden gegenereerd en de parkeergegevens zijn volledig geïntegreerd in het verkeersmanagementsysteem.

Gebruik

Als u nu de oude binnenstad van Deventer binnenrijdt ziet u op de matrixborden direct waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn.
Zodra een maximale parkeertijd wordt overschreden ontvangt parkeerbeheer een ,push’ bericht. Zowel bezoekers als omwonenden en de opdrachtgever zelf zijn zeer content met de nieuwe parkeeroplossing.

drive02 drive02