drive02 drive02
Product

ConTracker

Áltijd inzicht waar de containers zijn

De ConTracker is een track en trace oplossing voor containers en ander groot materieel. Het kwijt zijn van containers komt in de praktijk veel voor. Misschien administratief kwijt, misschien onvindbaar voor het personeel op het terrein of misschien is de container gesloten. Met de ConTracker oplossing kan de bedrijfsvoering efficiënter worden.

Locatie en diefstal notificatie

De locaties van alle containers altijd up-2-date en inzichtelijk, dat bespaart tijd en dus geld. Medewerkers en vrachtwagenchauffeurs die met een simpele druk op de knop de locatie kunnen inzien en eenvoudig naar de locatie worden gerouteerd. Diefstal wordt voorkomen door automatische alarmmeldingen wanneer een container zich buiten werktijd beweegt of verplaatst.

ConTracker kenmerken

De ConTracker is een container tracker die de locatie doorgeeft en diefstal detecteert. Met een zeer lange levensduur van 10 jaar. De ConTracker wordt geleverd als een complete en volledige oplossing, dus inclusief toegang tot ons platform (dashboard app) en dataopslag.

De ConTracker is een Nederlands product en is door JENG IoT en partners ontwikkeld.

 • Lange levensduur (tot 10 jaar)
 • Wereldwijde dekking
 • ConTracker platform toegang (dashboard + dataopslag)
 • Container fleet management
 • Eenvoudige en snelle montage (<5 minuten)
 • Op afstand instelbaar
 • In uw bedrijfskleur
 • Integratie in eigen netwerk
 • Training & jaarlijkse bijeenkomst van en door gebruikers

ConTracker prijs

De ConTracker oplossing heeft een gunstig prijs kwaliteit verhouding. De ConTracker oplossing is er vanaf € 3,25 (excl. btw) per maand per container.

Deze Total-Cost-of-Ownership prijs is dus inclusief hardware en andere kosten gedurende de levensduur. TCO prijs geldt voor volumes tot 100stuks.

ConTracker datasheet ⇓

Bekijk demo dashboard

Meer informatie

Voor meer informatie en uitleg neem gerust contact met ons. Dan kan door Gert Veldhuis een mail te sturen of bel ons op 085 301 2209

Verder is nog interessant om het interview op BNR Nieuwsradio te beluisteren.

Lees ook het krantenartikel van het Algemeen Dagblad.

ConTracker dashboard

Alle container gegevens worden inzichtelijk gemaakt via het ConTracker dashboard. Toegang is eenvoudig en werkt in een beveiligde omgeving.

Het dashboard is ontwikkeld samen met een aantal containerbedrijven. Hierdoor zijn er container specifieke menu’s waar eenvoudig container informatie kan worden ingevoerd.

 • Alle container informatie beschikbaar (leverancier, nummer, onderhoudsinfo, koppelsysteem, foto’s etc.)
 • Profielinstellingen per container
 • Creëer aparte login voor uw eigen klanten (bijvoorbeeld voor container verhuur) zodat zij de locaties van gehuurde containers kunnen inzien via eigen dashboard.
 • Documenten beheer per container
 • Notificatie instellingen (diefstal, onderhoud, status e.d.)
 • Gebruikersbeheer (wie mag wat doen)
 • White-label met eigen logo en kleuren

Andere systemen en trackers: Uiteraard kan ons IoT platform worden geïntegreerd met uw eigen IT-systeem of die van een toeleverancier. APIs zijn beschikbaar voor integratie. Trackers van andere leveranciers kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het ConTracker dashboard (klik hier voor meer informatie).

ConTracker toekomst & ontwikkeling

De container tracker wordt continue doorontwikkeld om te blijven voldoen aan de wensen van de klanten. Jaarlijks wordt er voor ConTracker gebruikers een bijeenkomst georganiseerd om nieuwe ideeën te verzamelen die JENG vervolgens realiseert. Op deze bijeenkomst wordt ook dashboard training gegeven voor uw medewerkers.

ConTracker in je eigen bedrijfskleur

ConTracker geschiedenis

Een ondernemer uit Apeldoorn gespecialiseerd in het recyclen van afvalstromen belde JENG op. ‘Mijn klanten vinden het vreemd dat als ze een pizza bestellen ze de levering kunnen volgen, maar bij een enorme container kan dat nog niet’. Dat zette ons aan het denken. Zijn er specifieke eisen waaraan een tracker voor een container moet voldoen? Die bleken er wel degelijk zoals, hoe monteer je de tracker ‘hufterproof’. Bovendien biedt een levensduur van slechts enkel jaren (gangbaar) géén oplossing. Het is immers veel te duur, soms zelfs onmogelijk, om containers frequent van nieuwe trackers te voorzien. Kortom er bleek voldoende aanleiding voor ons om de ConTracker te ontwikkelen. In 2018 is de ontwikkeling begonnen en de eerste ConTracker op de markt geïntroduceerd.

Op dievenpad met Marc

drive02 drive02
Product

Traffic Count

Case

Nederland is natuurlijk een fietsland bij uitstek. Maar de laatste decennia was de fiets vooral recreatief geliefd. Inmiddels hebben we de fiets herontdekt voor woon- werkverkeer.
Beleid is er op gericht de doorstroom van fietsers te bevorderen. Zo krijgen in sommige steden fietsers bij verkeerslichten voorrang bij regen t.o.v. auto’s. Inzicht in fietsverkeer is natuurlijk noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van beleid. JENG kreeg de opdracht om een oplossing uit te werken die het mogelijk maakt om fietsers te tellen op basis van LoRa en low power.

De Traffic Count telt verschillende voertuigen en maakt daarbij onderscheid tussen fietsers, auto's en vrachtwagens. Naast het tellen worden ook de snelheden en richting per voertuigcategorie bepaald.

Eisen opdrachtgever

 • Innovatief en energiezuinig meten van fietsintensiteiten op belangrijke fiets-assen.
 • Bij voorkeur door gebruik te maken van het laag frequente IoT LoRa netwerk.
 • In de toekomst willen wij naast het tellen voor beleidsdoeleinden (indien mogelijk) de data ook inzetten om realtime o.a. fietspelotons voorrang te geven bij verkeerslichten boven autoverkeer.

Traffic Count datasheet ⇓

NDW Dexter

De opdrachtgever had de wens om hun fietsdata geheel automatisch live te ontsluiten naar het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). Tot dan toe werd fietsdata in Nederland slechts ingelezen met Excel bestanden of CSV downloads.
Met het Open Data portaal Fiets van de NDW heeft een ieder de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier een rapport m.b.t. fietsdata samen te stellen.

Oplossing

JENG heeft het in maart 2020 als eerste mogelijk gemaakt om de fietsdata in een geautomatiseerde data workflow aan te bieden aan het NDW.

drive02 drive02
Product

People Count

Case

Een gemeente met misschien wel het mooiste park van Nederland liep tegen het volgende probleem aan. In het park vinden veel evenementen plaats. De organisatoren van degelijke evenementen krijgen een vergunning indien er tot een gemaximeerd aantal bezoekers komen. Bovendien stelt de gemeente eisen t.a.v. diensten zoals beveiliging en EHBO op basis van bezoekersaantallen. Deze veelal ingehuurde diensten drukken uiteraard de winst die gemaakt wordt op evenementen. U begrijpt het probleem, de organisatoren neigen er toe het verwachte aantal wat aan de lage kant in te schatten en de gemeente kan achteraf niet aantonen hoeveel bezoekers er daadwerkelijk zijn geweest. Dit inzicht is gewenst omdat veel evenementen jaarlijks terugkeren in het park.

Eisen opdrachtgever

 • Het park heeft 19 ingangen dus de bezoekersaantallen tellen bij één ingang was geen mogelijkheid.
 • De vergunningen worden afgegeven op basis van het piekmoment in het bezoekersaantal dus dat diende inzichtelijk gemaakt te worden.
 • De geboden oplossing moest voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving.
 • De uitvoering diende landschappelijk op te gaan in de natuurlijke inrichting van het park.
 • Het aanleggen van elektriciteit naar elke ingang om te tellen was géén optie.

Oplossing

JENG heeft eerst onderzocht of er sensoren op ‘de markt’ beschikbaar waren waarmee aan alle eisen kon worden voldaan. Als laatste vielen tellende camera’s af vanwege energieverbruik en ook op privacy gebied kom je met tellende camera’s al in het gebied van jurisprudentie en dat is ongewenst bij een (semi)overheid opdracht. Dus heeft JENG zelf zowel een sensor oplossing als een passende behuizing ontwikkeld. Met deze palen zijn ook de honden in het park erg blij.

drive02 drive02
Product

Smart Parking

Case

Vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband Stedendriehoek kwamen de gemeenten Deventer en Apeldoorn met de volgende parkeer uitdaging bij JENG. Hoe kunnen we het ‘zoekverkeer’ terugdringen? Hoe kunnen we efficiënter handhaven conform ons parkeerbeleid. Het gaat daarbij om toezicht op zowel te lang parkeren als parkeren daar waar het niet is toegestaan. Verder willen we graag inzicht of we voldoen invalide parkeerplaatsen hebben. Toezien op het juist gebruik van laad- losplaatsen in de binnenstad is van belang en 72 uur parkeren door (zwaar) vrachtverkeer op een industrieterrein.

Bijzonderheden

Op twee oevers van de IJssel in het oude centrum van Deventer bevinden de parkeerplaatsen zich op locaties waar gewerkt diende te worden met stripsensoren in een historisch klinker plaveisel. Met deze strips kan ook de snelheid van voertuigen worden gemeten.

Oplossing

JENG heeft de oplossing gevonden in het combineren van drie soorten parkeersensoren. Een parkeerplaats sensor ‘bovenliggend model’ per parkeerplek voor personenauto’s. Een parkeersensor ‘flush model’ dat in het wegdek ligt voor vrachtverkeer en een sensorstrip waarmee we in- en uitgaand verkeer tellen op centrale parkeerplaatsen.
Sensorstrips in combinatie met een klinkerplaveisel bestond als oplossing nog niet. JENG heeft een eigen gepatenteerde ‘blok module’ ontworpen. Stratenmakers leggen deze als een goot in het klinker wegdek, waarna later de sensor strip wordt gemonteerd.

Dashboard

In het door JENG gebouwde dashboard hebben beide gemeentes nu inzicht in de situatie op de parkeerplaatsen beiden conform hun eigen specifieke wensen.
Het geeft inzicht in de actuele bezettingsgraad, signaleert bij overschrijding van de maximale parkeertijd en geeft tevens inzicht in de technische staat van de sensoren.
Statistieken en rapporten worden gegenereerd en de parkeergegevens zijn volledig geïntegreerd in het verkeersmanagementsysteem.

Gebruik

Als u nu de oude binnenstad van Deventer binnenrijdt ziet u op de matrixborden direct waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn.
Zodra een maximale parkeertijd wordt overschreden ontvangt parkeerbeheer een ,push’ bericht. Zowel bezoekers als omwonenden en de opdrachtgever zelf zijn zeer content met de nieuwe parkeeroplossing.

drive02 drive02
drive02 drive02